திங்கள், 5 அக்டோபர், 2015

சக்தி டீவி தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நான் நடித்த நாடகத்தொடர்கள்

புன்னகை -  2013

சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் - 2014

தூண்டில் மீன் - 2014


இரண்டு - 2015


ஆசை - 2015